dan redkih bolezni 28. februar 2022

Dan redkih bolezni je globalno usklajeno gibanje za redke bolezni, ki si prizadeva za pravičnost v socialnih možnostih, zdravstvenem varstvu ter dostopu do diagnoze in terapij za ljudi, ki živijo z redko boleznijo.

Od ustanovitve leta 2008 je Dan redkih bolezni igral ključno vlogo pri izgradnji mednarodne skupnosti redkih bolezni, ki je globalna in raznolika – a združena v namenu.

Dan redkih bolezni praznujemo vsako leto 28. februarja (ali 29. v prestopnih letih) – najredkejši dan v letu.
Dan redkih bolezni je bil ustanovljen in koordiniran s strani EURORDIS in več kot 65 partnerskih organizacij pacientov nacionalne zveze. Dan redkih bolezni zagotavlja stično točko, ki omogoča napredek zagovorništva redkih bolezni na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

www.rarediseaseday.org