namen in cilji društva

 • Ozaveščanje strokovne javnosti o bolezni in s tem povečanje števila diagnosticiranj bolezni že v zgodnji fazi (le 16% osebnih zdravnikov prepozna distonijo in bolnike napoti ustreznemu specialistu)
 • Ozaveščanje laične javnosti o bolezni 
 • Organizirati redna srečanja bolnikov s specialisti in terapevti z namenom neposredne izmenjave infomacij, novosti in mnenj s področja distonije
 • Sodelovati na simpozijih, kongresih in srečanjih zdravnikov (kot predavatelji ali kot razstavljavec)
 • Vzpostavitev in administriranje spletne strani www.distonija.si
 • Redno objavljane na spletnih družbenih omrežjih (Facebook in Instagram)
 • Redno izdajanje glasila DISTONIJA ter distribucija vsem splošnim zdravnikom, evidentiranim bolnikom, specialistom, terapevtom,…
 • Udeležba na mednarodnih srečanjih bolnikov z distonijo z namenom pridobivanja informacij na področju zdravljenja, terapij, svetovanja,…
 • Članstvo in sodelovanje z evropskim združenjem za distonijo (Dystonia Europe)
 • Omogočiti čim bolj normalno življenje bolnikov z distonijo z vizuelno motečimi simptomi bolezni, ki so pogosto moteči za okolico, kar privede do izolacije ljudi v domačih okoljih
 • Vzpostavitev telefona za osebno pomoč bolnikov z Distonijo
 • Včlanitev vseh slovenskih bolnikov z distonijo iz Slovenije